I november förvärvades Järvsö Brodyrs rörelse av Bollnäs företaget Skoglund Reklam

Järvsö Brodyr och Skoglund Reklam har i många år haft ett väl fungerande samarbete, att vi nu går samman känns som en helt naturlig utveckling
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder och samarbetspartners, och välkomnar er till Skoglund Reklam. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att gynnas av sammanslagningen, då vi nu blir komplettare och kan utöver brodyr och tryck också erbjuda bildekor, skyltar, dekaler och annat inom storprint.

Ni hittar oss nu på Skoglund Reklam - www.skoglundreklam.se

Tel 0278-590 890
info@skoglundreklam.se
leila@skoglundreklam.se

Med Vänliga Hälsningar
Leila & Christer Harmsund
Madeleine Böhnke